Απάντηση της αντιπροέδρου του ΕΣΡ, Λ. Αλεξίου

 

ΕΣΡΑπό την αντιπρόεδρο του ΕΣΡ, Λίνα Αλεξίου λάβαμε την παρακάτω επιστολή αναφορικά με την παροχή του δικαιώματος εκπομπής στο Ηρόδοτος FM και τις αντιδράσεις άλλων ραδιοφωνικών σταθμών. Στην απάντηση επί του δημοσιεύματος αναφέρεται πως “υπεβλήθη την 21.12.2015 νέα εισήγηση προς την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την ανάκληση της βεβαιώσεως” προς τον Ηρόδοτος FM, μετά από καταγγελία. Επί του θέματος, έχει καταθέσει υπόμνημα ο σταθμός. Η επιστολή  της κ. Λ. Αλεξίου έχει ως εξής:

 

“Κύριοι,

Σε σχέση με δημοσίευμα σας της 21.1.2016 αναφορικά με την χορηγηθείσα στον κ. Κωνσταντίνο Χούντα για τον ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM Ν. Αττικής βεβαίωση νομίμου λειτουργίας, σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου, έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 12 του άρθρου 29 του Ν. 3310/2005. Ωστόσο, μετά από καταγγελία που υπεβλήθη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την 15.12.2015 από τον κ. στην οποία αναφέρετο ότι η επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθμού με το σήμα ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM είχε μεταβιβαστεί σε εταιρεία που συμμετείχε στη δεύτερη αδειοδοτική διαδικασία στο νομό Αττικής και έλαβε άδεια υπό το σήμα ALPHA SPORT FM, διενεργήθηκε έρευνα στα σχετικά αρχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης όπου διεπιστώθη ότι πράγματι η εν λόγω ατομική επιχείρηση εισεφέρθη στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ALPHA SPORT 107,4 Ν. Αττικής την 13.1.2000 η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. Μετά ταύτα υπεβλήθη την 21.12.2015 νέα εισήγηση προς την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την ανάκληση της βεβαιώσεως. Ο σταθμός έχει ομοίως υποβάλει υπόμνημα προς αντίκρουση αυτής. Ως γνωστόν δυνατότητα σύγκλισης της Ολομελείας δεν υπάρχει κατόπιν της παύσης των εν ενεργεία Μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.”

 

Η Αντιπρόεδρος

Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου

Leave a Reply

%d bloggers like this: