ΑΙΧΜΕΣ

ΑΙΧΜΕΣΣήμερα δεν λήγει η διαδικασία για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών. Γίνεται όμως ένα βήμα για την έκδοσή τους για την κατάθεση των υπερθεματιστών.

 

Δεν αντιμετωπίζεται η διαπλοκή των συμφερόντων. Αυτή είναι ενσωματωμένη στο Σύνταγμα της χώρας με τη διάταξη του βασικού μετόχου.

 

Η απόφαση 3578/2010 της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία δεν εφαρμόστηκε από το ΕΣΡ και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όριζε πως “η υπό τις εκτεθείσες συνθήκες επ΄ αόριστον ανοχή της λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως, αντίκειται προς το Σύνταγμα”.

 

Και εξηγούσε πως “πρώτον μεν αντιβαίνει προς την θεμελιώδη συνταγματική αρχή του Κράτους Δικαίου, από την οποία απορρέει η υποχρέωση του Κράτους να εγγυάται υπέρ των πολιτών των πιστή εφαρμογή του νόμου και να προασπίζει τα δημόσια αγαθά”

 

Σύμφωνα με το ΣτΕ “δημόσιο δε αγαθό αποτελούν οι αριθμητικά περιορισμένες ραδιοσυχνότητες για την πραγματοποίηση τηλεοπτικών εκπομπών αναλογικού σήματος. το δημόσιο αυτό αγαθό προσβάλλεται όταν η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων γίνεται χωρίς την απαιτούμενη διοικητική άδεια, δηλαδή αυθαιρέτως και παρανόμως.”

 

“Δεύτερον δε, η επίμαχη ρύθμιση αντιβαίνει προς την συνταγματική αρχή της ισότητας. Διότι θέτει τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία, ενώ είχαν την πραγματική δυνατότητα και την βούληση να ιδρύσουν τηλεοπτικό σταθμό, δεν το έπραξαν όμως αυθαιρέτως και δεν παρέβησαν τον νόμο, σε εξόχως μειονεκτική μοίρα σε σχέση με τα πρόσωπα, τα οποία, με την αυθαίρετη κατάληψη ραδιοσυχνότητας, ίδρυσαν παρανόμως, χωρίς δηλαδή άδεια, τηλεοπτικό σταθμό” έκριναν οι δικαστές.

 

Η λογική αυτής της απόφασης επαναλαμβάνεται και στο κείμενο απόρριψης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των υφιστάμενων καναλιών” από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ.

 

Τον Οκτώβριο έρχεται η οριστική κρίση του Συμβουλίου.

 

Το ερώτημα είναι γιατί η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΕΣΡ δεν εφάρμοσαν την απόφαση και δεν προκήρυξαν τις άδειες.

Comments

 1. NIKGEO says:

  Υπάρχει και νεότερη νομολογία του ΣτΕ (η γνωστή απόφαση ,που έκρινε ότι το κλείσιμο της ερτ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα καθώς δεν προβλέπεται σε αυτό η λειτουργία κρατικής τηλεόρασης αλλά εναπόκειται η ύπαρξη της στον κοινό νομοθέτη που μπορεί να την καταργεί ή να την επανασυστήνει εάν θέλει) στην οποία ως παρεμπίπτον ζήτημα κρίθηκε ότι αρμόδιο για την αδειοδότηση είναι η ανεξάρτητη αρχή του ΕΣΡ.
  Σημειώνεται ότι πολλές αποφάσεις του ΣτΕ είναι παλιότερες και πρέπει να εκτιμώνται στα πλαίσια της εποχής που εκδόθηκαν.Για παράδειγμα η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία είναι καθοριστική.

  • Admin says:

   Πρόσφατη απόφαση αυτή της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.Επαναλαμβάνει μέρος των ίδιων επιχειρημάτων.Τα άλλα τον Οκτώβριο, με τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας.

 2. NIKGEO says:

  Ακριβώς μέρος των επιχειρημάτων.
  Ωστόσο κάθε απόφαση ερείδεται επί διαφορετικών πραγματικών περιστατικών.
  Και θα ακολουθήσει πληθώρα αιτήσεων ακυρώσεως.Καλό 15 αύγουστο 2017 και βλέπουμε… …

Leave a Reply

%d bloggers like this: