Άλλος ένας μήνας με αγγελιόσημο στα Ταμεία

ΕΤΑΠ-ΜΜΕΆλλος ένας μήνας εσόδων από το αγγελιόσημο για τα ασφαλιστικά ταμεία του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τον ΕΔΟΕΑΠ και τις συνδικαλιστικές Ενώσεις. Για τον Ιούλιο αποδεσμεύθηκε το ποσό των 12.213.614 ευρώ, το οποίο θα διανεμηθεί στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, 9.120.834 ευρώ πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία που δικαιούνται αγγελιόσημο και 3.092.799 ευρώ στις συνδικαλιστικές Ενώσεις. Το υπόλοιπο ποσό για το 2016 και έως την κατάργηση του αγγελιοσήμου στις 2 Σεπτεμβρίου υπολογίζεται σε 11.369.385 ευρώ για τα Ταμεία και 3.588.021 ευρώ για τις Ενώσεις.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: