Καταργείται η οικονομική αυτοτέλεια του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕΠΗΓΗ:

Adtech AdΜε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, καταργείται η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). AdTech AdΣύμφωνα με την τροπολογία, ο κλάδος ανεργίας και δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του εν λόγω Ταμείου.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στο http://news247.gr/

Leave a Reply

%d bloggers like this: