Ένθετο για την υγεία με “Το Παρόν”

ΠΑΡΟΝ

 

Μην χάσετε αυτή την Κυριακή το “Παρόν”. Στο ένθετο για την υγεία:

Ο σχολικός χώρος, από την προσχολική ηλικία μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει παρατηρηθεί ότι, ενδεχομένως, συνδυάζεται με την εκδήλωση ποικίλων αλλεργικής μορφής αντιδράσεων σε ευαισθητοποιημένα άτομα.

Leave a Reply

%d bloggers like this: