Στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η ΕΡΤ!

ερτ logoΣτο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ αναμένεται να ενταχθεί η ΕΡΤ ως φορέας του Δημοσίου. Για αυτό τον λόγο απαιτείται να προχωρήσει άμεσα στην ανανέωση και στην τεχνική αναβάθμιση των τηλεφωνικών της κέντρων σε όλα τα κτίρια που διαθέτει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, τους δρομολογητές, έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια και αφορά έργο κόστους 59.400 ευρώ. Οι δρομολογητές θα εγκατασταθούν σε Ραδιομέγαρο, Κατεχάκη, Ρηγίλλης και στην ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Με την ένταξή της στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η ΕΡΤ θα γίνει ένας από τους 4.500 φορείς του Δημοσίου στους οποίους παρέχονται ευρυζωνική και ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο, διασφάλιση δικτυακής υποδομής μεγάλης δυναμικότητας 2 έως 34 Μbps, λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους των εν λόγω φορέων, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα μόνο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, υπηρεσίες φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών, δωρεάν υπηρεσίες τηλεφωνίας μεταξύ των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (onnet), με μειωμένο κόστος από 40%-70% για τους φορείς εκτός δικτύου (offnet), καθώς και οι υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος.

Leave a Reply

%d bloggers like this: