Δάνεια με εγγυήσεις για τον Όμιλο της Καθημερινής

ΘΕΜΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣΜε εγγυήσεις περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούν το 100%, άμεσα ρευστοποιήσιμες, χορηγήθηκαν στον Όμιλο της Καθημερινής δάνεια συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από την κατάθεση του Θέμη Αλαφούζου, εκδότη της εφημερίδας, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια, η θυγατρική Αργοναύτης έλαβε από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Credit Suisse, δάνειο ύψους 47 εκατ. ευρώ και οι Καθημερινές Εκδόσεις πήραν δάνειο από τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, κυρίως από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 45 εκατ. ευρώ. «Ο Όμιλος της Καθημερινής είναι απόλυτα συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις», είπε ο κ. Αλαφούζος, ενώ τόνισε ότι το ομολογιακό δάνειο που πήρε η εφημερίδα «Καθημερινή» το 2014 είναι πλήρως καλυμμένο, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος έβαλε προσωπικά 21 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. «Για το ομολογιακό δάνειο μπήκαν ως εγγυήσεις δύο κτίρια σε Φάληρο και Κορωπί», σύμφωνα με τον Θ. Αλαφούζο.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: