Αρμόδια η ΕΕΤΤ

εεττΗ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών είναι τελικά αρμόδια και για την εφαρμογή των κανόνων της ουδετερότητας στο διαδίκτυο. Ενώ σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αρμοδιότητα αυτή την έχουν οι ανεξάρτητες αρχές – μέλη της ευρωπαϊκής ΕΡΑ, στη χώρα μας την ανέλαβε η ρυθμιστική αρχή της ΕΕΤΤ και όχι το ΕΣΡ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: