Ανοίγουν οι φάκελοι των οικονομικών Μέσων για τους 4 υπερθεματιστές

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΔΕΙΕΣΣήμερα είναι προγραμματισμένο το άνοιγμα των φακέλων των 4 υπερθεματιστών των τηλεοπτικών μέσων για να γίνει έλεγχος επί των κατατεθειμένων στοιχείων των οικονομικών μέσων που διαθέτουν. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει στη ΓΓΕΕ και κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο του ανταγωνιστή του για συνολικό διάστημα 7,5 λεπτών.  Ο χρόνος θεωρείται ελάχιστος για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όμως υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία και των τεσσάρων εμπλεκομένων.

 

Comments

  1. NIKGEO says:

    Είναι σοβαρό να δίδεται χρόνος 7,5 λεπτών στους συμμετέχοντες για να ελέγξουν τους φακέλους των υπερθεματιστών;Σε έναν απλό πλειστηριασμό ακινήτου δίδεται άπλετος χρόνος στους έχοντες έννομο συμφέρον από το συμβολαιογράφο να ελέγξουν τους φακέλους.Δεν γνωρίζουν την έννοια του ευλόγου χρόνου ,την αρχή της διαφάνειας κλπ.
    Πάντως ο εν λόγω περιορισμός δημιουργεί επιπλέον βάση για προσφυγή στην δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρωθεί η διαδικασία.
    Αλήθεια φοβούνται ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποιον εκ των υπερθεματιστών,έχουν κάτι να κρύψουν;

Leave a Reply

%d bloggers like this: