«Όνειρα θερινής νυκτός»

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΔΕΙΕΣΣημείωμα για τις έωλες νομικές απόψεις σχετικά με το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών

«Όνειρα θερινής νυκτός», χαρακτήριζαν νομικοί κύκλοι του Υπουργού Επικρατείας τις απόψεις που αναπαράγονται τις τελευταίες ώρες και αμφισβητούν την εγκυρότητα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το κύρος του διαγωνισμού, ούτε τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, η απόσυρση του οριστικού υπερθεματιστή «Ι.Β. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΜΑΕ», πριν την εκπνοή της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης του τιμήματος. Το ίδιο, άλλωστε, ισχύει και σε τυχόν αντίστοιχη περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε άλλου εκ των τεσσάρων υπερθεματιστών.

Ο σχετικός νόμος (4339/2015, άρθρ. 13 παρ. 3) και η προκήρυξη (1/2016, παρ. 8.4) έχουν προβλέψει και τέτοια εξέλιξη. Για το λόγο αυτό, θέσπισαν συγκεκριμένες διατάξεις αντιμετώπισης ενδεχόμενης -ρητής ή de facto- παραίτησης οριστικού υπερθεματιστή (και, άρα, μη πληρωμής της πρώτης δόσης του τιμήματος εντός της νόμιμης προθεσμίας), προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον.

Σε αυτή την περίπτωση, ο οριστικός υπερθεματιστής που αποσύρεται κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό (ύψους 3 εκατ. ευρώ), με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος πλειοδότης, σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα κατάταξης επιλαχόντων που έχει προκύψει από τη δημοπρασία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (απόσυρση της «Ι.Β. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΜΑΕ») επόμενος πλειοδότης είναι η εταιρεία «DIMERA». Θα ακολουθήσει έλεγχος «πόθεν έσχες» από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (με τη συνδρομή της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών) και η «DIMERA» θα ανακηρυχθεί οριστικός υπερθεματιστής εφόσον ο έλεγχος ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τότε, και εντός 15 ημερών από την ανακήρυξή της σε οριστικό υπερθεματιστή, η «DIMERA» θα κληθεί να καταβάλει την πρώτη δόση του τιμήματος που προσέφερε (το εν τρίτον των 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5 εκατ. ευρώ).

Αυτά προβλέπονται ξεκάθαρα από το νόμο και την προκήρυξη. Για τα υπόλοιπα έχουν κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται όσοι επιθυμούν διακαώς να διατηρηθεί το παλιό καθεστώς της διαπλοκής. Απλά, καλό –για τους ίδιους- είναι κάποια στιγμή να ξυπνήσουν.

Comments

 1. NIKGEO says:

  Να μην είναι τόσο σίγουροι για τις νομικές εξελίξεις.
  Ο δρόμος είναι μακρύς και θέλει υπομονή.
  Το ζήτημα είναι αν ο ενιαιος πίνακας επιλαχόντων στέκει νομικά δεδομένου ότι οι άδειες πλειστηριάστηκαν χωριστά.
  Πολλώ μάλλον που αποδεικνύεται ότι ο μεν Καλογρίτσας ήταν ήδη από την ημέρα της δημοπρασίας να καταβάλει το τίμημα και χτυπούσε με αέρα, ο δε Σαββιδης δήλωσε ΄ξω από την γενική γραμματεία τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξεπλήρωσε την αποστολή του να πληρώσει το τίμημα.
  Ήταν να μην ανοίξει η πρώτη χαραμάδα. Άπαξ και άνοιξε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει και πως θα καταλήξει η ιστορία. Είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι.

 2. NIKGEO says:

  Να μην είναι τόσο σίγουροι για τις νομικές εξελίξεις.
  Ο δρόμος είναι μακρύς και θέλει υπομονή.

  Το ζήτημα είναι αν ο ενιαιος πίνακας επιλαχόντων στέκει νομικά δεδομένου ότι οι άδειες πλειστηριάστηκαν χωριστά.

  Πολλώ μάλλον που αποδεικνύεται ότι ο μεν Καλογρίτσας ήταν ήδη από την ημέρα της δημοπρασίας αδυνατουσε να καταβάλει το τίμημα και χτυπούσε με αέρα, ο δε Σαββιδης δήλωσε έξω από την γενική γραμματεία τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξεπλήρωσε την αποστολή του να πληρώσει το τίμημα.

  Ήταν να μην ανοίξει η πρώτη χαραμάδα. Άπαξ και άνοιξε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει και πως θα καταλήξει η ιστορία. Είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι.

Leave a Reply

%d bloggers like this: