Θέλουν να εκπέμψουν άμεσα

TV οθονη ξενοδοχείαΝα ξεκινήσουν δοκιμαστική εκπομπή θέλουν οι δύο νέοι υπερθεματιστές. Εφόσον πληρώσουν, ζητούν από τη ΓΓΕΕ να δώσει έγκριση, αντί για το ΕΣΡ, στην Digea προκειμένου να ξεκινήσουν δοκιμαστικές εκπομπές, ώστε να είναι έτοιμοι για κανονική εκπομπή εντός των χρονικών ορίων.

Leave a Reply

%d bloggers like this: