Δίκαιος ο μειωμένος ΦΠΑ στις έντυπες εκδόσεις!

Juliane KokottΜια σημαντική εισήγηση για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις έντυπες εκδόσεις (εφημερίδες και περιοδικά) αναμένεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισήγηση της Γενικής Εισαγγελέως Juliane Kokott στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επί της προσφυγής του πολωνού Συνηγόρου του Πολίτη για την παραβίαση της ίσης αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά τα Ψηφιακά Μέσα, είναι σαφής. Η ένταξη των έντυπων εκδόσεων στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είναι δίκαιη και τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα στις εθνικές τους νομοθεσίες να εφαρμόζουν τον μειωμένο συντελεστή σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Αντιθέτως, οι ψηφιακές εκδόσεις, εκτός από τα ψηφιακά βιβλία, πρέπει να υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή καθόσον παραδίδονται μέσω υλικού υποθέματος.

Η εισήγηση της Γενικής Εισαγγελέως αφήνει ένα παράθυρο και για τις ψηφιακές εκδόσεις, να ενταχθούν δηλαδή σε μειωμένο ΦΠΑ, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά βιβλία που θα διαβάζονται άμεσα και δεν θα διαβιβάζονται μέσω τηλεφόρτωσης ή συνεχούς ροής (streaming). Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές εφημερίδες και περιοδικά, ο συντελεστής ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι μειωμένος, σύμφωνα με την εισήγηση της κυρίας Kokott, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να συγκριθούν με τις έντυπες εφημερίδες και τα περιοδικά. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η άποψη της Εισαγγελέως δεν δεσμεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που καλείται να λάβει την τελική απόφαση επί της προσφυγής, αλλά σαφώς δίνει μια κατεύθυνση.

Leave a Reply

%d bloggers like this: