Διάδοχος σχήμα η “Alpha Editions” των “Εκδόσεων Λυμπέρη

ΛυμπέρηςΝα κατα­βά­λει στους συντά­κτες και τους απα­σχο­λού­με­νους στο δια­φη­μι­στικό τμήμα των περιο­δι­κών της εται­ρείας τις δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές, που “είχε παρα­λεί­ψει” να τους κατα­βά­λει η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» υποχρεώνεται η “Alpha Editions” σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο έκρινε πως η δεύτερη εταιρεία συνιστά διάδοχο σχήμα και πως πρέπει να πληρώσεις τις υποχρεώσεις της στους εργαζόμενους για το διάστημα πριν την αιφ­νι­δια­στική δια­κοπή της δρα­στη­ριό­τη­τάς της, δηλαδή από το καλο­καίρι μέχρι και το Νοέμ­βριο του 2012 μαζί με την ανα­λο­γία Δώρου Χριστουγέννων.

 

Από την εταιρεία έχει αποχωρήσει από το 2013 ο Δημήτρης Κοντομηνάς(Alpha).

Leave a Reply

%d bloggers like this: