Παράταση για το μητρώο επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η καταχώρηση των ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, παρατείνεται μέχρι τις 30/11/2016. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω της διεύθυνσης http://emedia.media.gov.gr/.

Σχετικές οδηγίες για την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:

  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
    https://www.youtube.com/watch?v=YUISb4b6ybA
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
    https://www.youtube.com/watch?v=5qwbrvMdY4M
  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
    https://www.youtube.com/watch?v=86iNHRzxWHo

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: events@minpress.gr.

Leave a Reply

%d bloggers like this: