Κατεγράφησαν περισσότερες από 350 online εταιρείες media

ΠΑΠΠΑΣ on line μητρωοΠερισσότερες από 350 επιχειρήσεις online περιεχομένου έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στο μητρώο επαγγελματιών του διαδικτύου, δηλώνοντας τα στοιχεία τους και το προσωπικό τους. Με την εγγραφή στο Μητρώο αποκτούν πρόσβαση στη διανομή της κρατικής διαφήμισης, καθώς και στο λογισμικό της Γενικής Γραμματείας για τον περιορισμό της λογοκλοπής.

Leave a Reply

%d bloggers like this: