Χωρίς TV, χωρίς πρωτάθλημα

football-leagueΙδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα μηνύματα από τη Fooball League. Το πρωτάθλημα αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας, μετά την αδυναμία εύρεσης τηλεοπτικού φορέα που θα το χρηματοδοτούσε με αντάλλαγμα τη μετάδοση των αγώνων. Μετά την απόφαση του ΟΤΕ TV να αποσυρθεί από το συγκριμένο πεδίο, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τη Nova να αναλάβει το σύνολο των ομάδων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Leave a Reply

%d bloggers like this: