Συμμετοχή της ΕΡΤ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της ρητορικής του μίσους

ταγματαρχης ερτΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΡΤ πρωτοπορεί στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων, συμμετέχοντας στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσεων υπό τον γενικό τίτλο «Όχι στη ρητορική μίσους από τα ΜΜΕ – Διαμοιρασμός καλών πρακτικών για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους κατά μεταναστών, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ».

Η δράση υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, συγκεκριμένα, από τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια (2014-2020)» (πρόσκληση: JUST/2015/RRAC/AG). Για τη συμμετοχή της η ΕΡΤ – ο μοναδικός ελληνικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που συμμετέχει στο πρόγραμμα – έλαβε χρηματοδότηση ύψους 100.004,88€ από το συνολικώς εγκεκριμένο ποσό των 639.363,86€.

Στο πλαίσιο του προγράμματος η ΕΡΤ θα ορίσει ομάδα εργασίας, η οποία θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει από κοινού με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τη διοργάνωση σεμιναρίων στην Αθήνα, ραδιοφωνικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το θέμα, νέο Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και Ευρωπαϊκό Διαδραστικό Χάρτη (Interactive Map) με τις 70 καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους.

Τα οφέλη που θα αποκομίσει – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα – η ΕΡΤ από τη συμμετοχή της είναι πολλαπλά και σημαντικά, καθώς θα είναι ιδρυτικό μέλος ενός consortium ραδιοτηλεοπτικών φορέων που θα εισάγουν ένα Νέο Κώδικα Δεοντολογίας στα ΜΜΕ για ρητορική του μίσους, θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Ε.Ε. Παράλληλα, η ΕΡΤ θα αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της μέσα από ειδικές εκπομπές και σεμινάρια για πολίτες και επαγγελματίες των ΜΜΕ, ενώ θα είναι ο πρώτος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Ελλάδα που θα αναδείξει το θέμα και θα προτείνει κοινούς τρόπους αντιμετώπισής του σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

 

 

Comments

  1. υπερασπίζεται μόνο τα εσωτερικά μίση και τα πάθη …της….

Leave a Reply

%d bloggers like this: