Προσεχώς…

ΣτΕΥπάρχει και το ενδεχόμενο οι προσφυγές για τις τηλεοπτικές άδειες  στο Συμβούλιο της Επικρατείας να μην γίνουν παραδεκτές για τυπικούς λόγους.  Αυτό λένε οι  εισηγήσεις.

Leave a Reply

%d bloggers like this: