Συζήτηση επί των προσφυγών των καναλιών

ΣΤΕ-1Περίπου 5 ώρες κράτησε η Διάσκεψη της Ολομέλειας  του ΣτΕ επί της συνταγματικότητας ή μή του νόμου 4339/ 2015. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν  το παραδεκτό ή όχι των προσφυγών.

Leave a Reply

%d bloggers like this: