Οι «επάλληλοι κύκλοι» της Forthnet

FORTHNET LOGOτου Γιάννη Χαλαβαζή

Ο ρόλος της Διοίκησης της Forthnet και οι αποφάσεις των Τραπεζών, που διατήρησαν την θέση της εταιρείας στην αγορά και αλώβητη της αξία της, ξεκίνησαν έναν νέο «επάλληλο» κύκλο στην υπερεικοσαετή [ ιδρύθηκε το 1995 ] ιστορία της, η οποία χαρακτηρίζεται από πλήθος αλλαγών και αντοχή σε μετοχικές «εισβολές». Οι αναγνώστες του ictplus.gr γνωρίζουν όσοι λίγοι στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών ότι η αρθρογραφική στήλη «ο παπα-γά(λ)λος» είχε τηρήσει σταθερή και αμετακίνητη θέση έχοντας τεκμηριωμένη άποψη ότι η Forthnet δεν θα εξαγοραζόταν από τους εταίρους, Wind και Vodafone με τον τρόπο που είχαν επιλέξει, αποκτώντας συνολικά 37%[ 33 και 4% αντίστοιχα ] παρά τα αντιθέτως γραφόμενα και  λεγόμενα επί τουλάχιστον δύο χρόνια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο http://www.ictplus.gr/

Leave a Reply

%d bloggers like this: