Από τις 21 Οκτωβρίου

FORTHNET LOGOΑπό τις 21 Οκτωβρίου 2016, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 233.748.933 μετατρέψιμων ομολογιών της Forthnet (Nova), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που εκδόθηκαν και διατέθηκαν τελικώς, μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης με την καταβολή μετρητών.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: