Αλλάζει η ραδιοζεύξη για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς

ΚΕΡΑΙΕΣΣε νέα μέθοδο μεταφοράς των ραδιοφωνικών σημάτων από τα στούντιο προς τα κέντρα εκπομπής υποχρεούνται να προχωρήσουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη χρήση της ζώνης 1785 – 1800 MHz, καθώς και τις εναλλακτικές μεθόδους για τη μεταφορά ραδιοφωνικού προγράμματος. Πρακτικά, η ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι σταθμοί για τη ζεύξη θα δοθεί μετά το 2017 για άλλες χρήσεις κι έτσι θα πρέπει να μεταφέρουν το σήμα τους είτε ασύρματα είτε με οπτική ίνα.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: