Ενωμ. Δημοσιογράφοι:Συγχαρητήρια στην Ελληνική Δικαιοσύνη

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγχαρητήρια στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της πολυφωνίας, των θέσεων εργασίας, την Δημοκρατία.Ο αγώνας συνεχίζεται.

 

 

 

 

Ενωμένοι Δημοσιογράφοι

Leave a Reply

%d bloggers like this: