Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα ΜΜΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣτην εταιρεία «Διαδικασία ΑΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» ανατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης η επικαιροποίηση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τα ΜΜΕ ανά τομέα αρμοδιότητας, με κόστος 56.000 ευρώ. Στόχος είναι να μπει τάξη στην αχανή νομοθεσία των ΜΜΕ, που είναι διάσπαρτη σε πολλούς, άσχετους νόμους.

Leave a Reply

%d bloggers like this: