“Ένα από τα πιο δυνατα τρίμηνα των τελευταίων ετών για τον Όμιλο ΟΤΕ”

NEW logo OTE GroupΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2016 Γ’τρίμηνο 2015 +/- % Εννεάμηνο 2016 Εννεάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 997,9 971,3 +2,7% 2.881,1 2.865,6 +0,5%
EBITDA 320,3 335,3 -4,5% 930,8 890,5 +4,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 357,0 350,1 +2,0% 977,2 994,5 -1,7%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 35,8% 36,0% -0,2μον 33,9% 34,7% -0,8μον
Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) 55,9 78,3 -28,6% 123,4 115,1 +7,2%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) 74,6 67,1 +11,2% 149,6 168,0 -11,0%
Βασικά Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (€) 0,1144 0,1602 -28,6% 0,2525 0,2355 +7,2%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες** 209,4 234,6 -10,7% 661,8 684,7 -3,3%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία** 183,7 141,6 +29,7% 486,5 432,6 +12,5%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές** 25,7 93,0 -72,4% 175,3 252,1 -30,5%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.372,0 1.059,0 +29,6% 1.372,0 1.059,0 +29,6%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 793,5 1.090,5 -27,2% 793,5 1.090,5 -27,2%
Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Γ’τρίμηνο 2016 Γ’τρίμηνο 2015 +/- % Εννεάμηνο 2016 Εννεάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 397,7 377,3 +5,4% 1.166,1 1.123,9 +3,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 171,1 157,2 +8,8% 494,0 450,3 +9,7%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 43,0% 41,7% +1,3μον 42,4% 40,1% +2,3μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

** Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εφάπαξ καταβολών δικαστικών προστίμων / εξόδων αναδιοργάνωσης και πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα από τα πιο δυνατά μας τρίμηνα των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η επίδοσή μας στη σταθερή Ελλάδας, όπου η ανάπτυξη στις υπηρεσίες λιανικής συνεχίζεται δυναμικά, κυρίως χάρη στην τηλεόραση και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στην κινητή Ελλάδας, τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, λόγω ευνοϊκής βάσης σύγκρισης, αλλά και λόγω των αυξημένων εσόδων από τον τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα στη σταθερή Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας EBITDA Ομίλου.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Οι ισχυρές μας επιδόσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον είναι αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιούμε. Είμαστε οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Προαπαιτούμενο για να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των οικιακών και εταιρικών πελατών μας είναι να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας στο μέλλον σε τεχνολογία, υποδομές και περιεχόμενο.»

Προοπτικές

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ τους πρώτους εννέα μήνες του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει ώστε να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων, κυρίως από την αυξανόμενη φορολογία. Στη Ρουμανία, λαμβάνονται σημαντικά μέτρα με στόχο να διατηρηθούν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης που επιτεύχθηκαν το τρίτο τρίμηνο.

Ο ΟΤΕ ενισχύει το επενδυτικό του πλάνο με στόχο να διατηρήσει την τεχνολογική του υπεροχή, να ενισχύσει τις υποδομές του σε κάθε αγορά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντικά έσοδα και αύξηση κερδοφορίας. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ το 2016 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €0,6 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το έτος αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €440 εκατ.

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Γ’τρίμηνο 2016 Γ’τρίμηνο 2015 +/- % Εννεάμηνο 2016 Εννεάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 397,7 377,3 +5,4% 1.166,1 1.123,9 +3,8%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 319,3 319,1 +0,1% 887,4 915,9 -3,1%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 149,1 143,5 +3,9% 435,7 442,7 -1,6%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 112,1 109,2 +2,7% 335,2 317,4 +5,6%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 19,4 22,0 -11,8% 60,0 55,6 +7,9%
Λοιπά 126,7 111,4 +13,7% 343,2 340,4 +0,8%
Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(126,4) (111,2) +13,7% (346,5) (330,3) +4,9%
ΣΥΝΟΛΟ 997,9 971,3 +2,7% 2.881,1 2.865,6 +0,5%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/(Έξοδα) 9,6 11,3 -15,0% 25,7 36,7 -30,0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: