Όταν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπέγραφε για τον “υπουργό καναλάρχη”

Η πανομοιότυπη διάταξη για τις υπερεξουσίες του υπουργού στο ν.3592/2007

Η  διάταξη για τις υπερεξουσίες του υπουργού στο ν.3592/2007 με την υπογραφή των Θ. Ρουσόπουλου και Κ. Χατζηδάκη

ΣΧΟΛΙΟ

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ. Την εποχή που παρουσιάστηκε ο Νόμος 3592/2007 ήταν υπουργός Μεταφορών και συναρμόδιος για τη σύνταξη του.

 

 

 

Όταν ο Θ.Ρουσόπουλος και ο Κ. Χατζηδάκης παρουσίαζαν το νόμο της ΝΔ για τα ΜΜΕ και την αδειοδότηση των σταθμών.

Τότε λοιπόν η ΝΔ επανέλαβε τη διάταξη πως αρμόδιος για τον προσδιορισμό του αριθμού των αδειών ήταν ο εκάστοτε υπουργός Τύπου. Η ΝΔ με τη σημερινή της στάσης, κάνοντας κριτική στην ίδια διάταξη Παππά και στην τροποποίηση της περί σύμφωνης γνώμης του ΕΣΡ, εκθέτει το σημερινό αντιπρόεδρο του κόμματος. Και ο Κ. Χατζηδάκης είναι από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις…

 

Comments

 1. NIKGEO says:

  Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά.Τότε ήταν κάθε αναλογική συχνότητα ένα κανάλι.Με την ψηφιακή τεχνολογία χωρούν 32 sd και 16 hd,αριθμός που στο εγγύς μέλλον θα αυξηθεί.Οπότε η μεθόδευση του υπουργού να μειώσει τις άδειες σε 4 είναι λογικό να δημιουργεί υποψίες για προσπάθεια ελέγχου του τοπίου και μείωσης του πλουραλισμού.Υποψία που επιβεβαιώθηκε από την πρεμούρα να αδειοδοτηθεί ο Καλογρίτσας!

  • Admin says:

   Ποια διαφορά; Καμία. Σε νομικό επίπεδοο υπουργός αποφάσιζε για τον αριθμό των αδειών επί ΝΔ. Ψηφισμένο και με τα δύο χέρια
   Και αυριο με την αλλαγή της τεχνολογίας και αν γίνει επιλογή για Ultra HD μπορεί να χωράνε δύο κανάλια. Πως σχετίζεται με το δικαίωμα του υπουργού που τώρα το μοιράζεται με το ΕΣΡ;
   Σ

 2. NIKGEO says:

  Κατά πρώτον εκείνη η επιλογή να αποφασίζει ο υπουργός των αριθμό των αδειών αμφιβάλλω αν ήταν συμβατή με το Σύνταγμα, όπως αναθεωρήθηκε το 2001 (άρθρο 15).
  Πέραν αυτού ο 3592/2007 ψηφίστηκε σε καθεστώς αναλογικής τηλεόρασης και επιχείρησε να προλάβει την άναρχη ψηφιακή μετάβαση.Δικαίωμα πειραματικής επίγειας ψηφιακής εκπομπής δόθηκε αποκλειστικά στην ερτ με την ίδρυση της ερτ ψηφιακής τηλεόρασης.
  Εκτός αυτού είχε και μια ακόμα βασική διαφορά από το νόμο Παππά. Στον τελευταίο το αποκλειστικό κριτήριο απόκτησης άδειας ήταν το μεγαλύτερο οικονομικό τίμημα και μάλιστα μέσω πρωτοφανούς διαδικασίας, ενθυμίζουσας καζίνο.Είναι προφανές πως ο περιορισμός των αδειών σε 4 στόχευε στην αναδιάταξη τιυ σκηνικού σύμφωνα με τις κυβερνητικές προσδοκίες.Δεν ελάμβανε καθόλου υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν συνεπείς ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν αδιάλλειπτα από τις αρχές του 1990.
  Ο νόμος Ρουσσόπουλου προέβλεπε κι άλλα εξίσου σημαντικά κριτήρια για την χορήγηση άδειας.Αυτά ήταν τα εξής:`Αρθρο 7 Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

  Α. Κριτήριο παλαιότητας του τηλεοπτικού σταθμού

  Β. Αρνητική βαθμολόγηση

  Γ. Συγχώνευση

  Δ. Κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας

  Ε. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού

  Η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ του τηλεοπτικού σταθμού έπαιζε σημαντικό ρόλο για την αδειοδότηση, γεγονός που διασφάλιζε ότι ο εκάστοτε υπουργός δεν θα προβεί σε αυθαίρετες κινήσεις με σκοπό το κλείσιμο ορισμένων παικτών από την αγορά.

  Εξάλλου προς εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης προς την διαγωνιστική διαδικασία προέβλεπε και τα εξής:

  Άρθρο 1

  1.6. α) Για τη μετάδοση επίγειας αναλογικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου απαιτείται η χρήση διαύλου συχνοτήτων και συχνότητας, αντίστοιχα, είτε των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε των αδειοδοτηθέντων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, η οποία προκηρύσσεται, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

  1.6.δ) Ως πάροχοι περιεχομένου για τη μετάδοση των ανωτέρω υπηρεσιών νοούνται είτε οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε οι αδειοδοτηθέντες, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ.

  άρθρο 5
  5.7. α) Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και ειδική άδεια τεχνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν εθνική εμβέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄), η οποία έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του N. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), του άρθρου 4 του N. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α΄), της παρ. 3 του άρθρου 17 του N. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 7 του N. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α΄). Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί περιφερειακοί σταθμοί νοούνται εκείνοι που θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α΄) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν κάθε φορά.

  Η τεχνολογική εξέλιξη πλέον επιτρέπει την εκπομπή πολλών καναλιών σε λιγότερες συχνότητες, ο περιορισμός των καναλιών σε 4 συνιστά σαφή προσπάθεια ελέγχου και πλήγμα για τον πλουραλισμό.
  Η επιλογή του αριθμού 4 στόχευε σε βίαιη αναδιανομή της αγοράς και κυβερνητικό έλεγχο. Τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αρχικά η κυβέρνηση επιχείρησε να δικαιολογήσει την επιλογή της για 4 άδειες τεχνικά υποστηρίζοντας ότι χωρούν μόνο 4 κανάλια hd.Η μελέτη του Ινστιτούτου Φλωρεντίας είχε αυτόν τον στόχο αλλά δεν έπεισε κανέναν καθώς επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ελληνικών αλλά και κορυφαίων ξένων πανεπιστημίων (ΜΙΤ) θεμελίωσαν ότι στο φάσμα με σημερινή τεχνολογία χωρούν τουλάχιστον 16 HD ενώ στο μέλλον σίγουρα περισσότερα.Αλλά ακόμα και σε ultra HD (αν και είμαστε πολύ μακριά από την εν λόγω τεχνολογία, η ερτ εκπέμπει μόνο σε sd και πειραματικά σε hd) χωρούν πολύ περισσότεροι από 4. Όταν κατέρρευσε το τεχνολογικό επιχείρημα βγήκε ο άσσος της βιωσιμότητας,χωρίς να υποστηρίζεται από κάποια μελέτη.
  Η κυβέρνηση μολονότι αναμενόταν η έκδοση απόφασης από το ΣτΕ έσπευσε να διενεργήσει τον διαγωνισμό.Προσφέρθηκαν εξωπραγματικά τιμήματα πέρα από κάθε επιχειρηματική λογική γεγονός που οδηγεί σε κατάρρευση και του επιχειρήματος της βιωσιμότητας (πώς μπορεί να κριθεί βιώσιμος τηλεοπτικός σταθμός που πρόσφερε για την άδεια 74 εκ. ευρώ, δεν διαθέτει εγκατάστάσεις και ταινιοθήκη,θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 χρόνια να σταθεροποιηθεί και επενδύσεις περίπου 150 εκ. ευρώ άρα στην 10ετία θα έπρεπε να εμφανίζει κέρδη τουλάχιστον 15 εκ. ευρώ /έτος!!!)
  Ακολούθησε έλεγχος του πόθεν έσχες στο πόδι και ανακηρύχθηκαν οριστικοί υπερθεματιστές. Έσκασε η υπόθεση Καλογρίτσα, ο οποίος αποχώρησε.Επιχείρηκε η δημιουργία τετελεσμένων αλλά ήρθε η απόφαση του ΣτΕ (την οποία ακόμα δεν έχουμε διαβάσει) και ο διαγωνισμός κατέληξε νομικά ανυπόστατος , ως μη γενόμενος.

 3. mediogatos says:

  Τσακώνεστε μερικοί γυρίζοντας -κατά τα συν΄θη στην Ελλάδα- στο παρελθόν, λες κι η ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ ή όποιο άλλο Κόμμα κυβέρνησε ήταν …μπουμπούκια κι αθώες περιστερές! Σοβαροί να είμαστε… Σε σοβαρά ζητήματα οι κυβερνήσεις δεν νομοθετούν ούτε για το πρ΄πεον, ούτε για το δέον, ούτε για το σωστό, ούτε για το καλό του λαού… Νομοθετούν προσπάθώντας να εξεσφαλίσουν τα συμφέροντα των ισχυρών ενδιαφερομένων, να ωφελήσουν τους “δικούς” τους, να εξασφαλίσουν ΄ψήφους από εκείνους που πιθανολογούν ότι θα επηερασθούν ευκολότερα από μια ρύθμιση που θα τους δώσεις έστω και ψίχουλα! Αυτά και μερικά άλλα έχουν στη σκέψη τους όταν νομοθετούν, ελπίζοντας ότι είτε η αντιπολίτευση δεν θα τα πάρει όλα χαμπάρι ή ότι κάπου θα κάνει πίσω ή ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα τα φάει αμάσητα κι η δουλειά θα γίνει… Οπότε σταματήστε να ψάχνετε αν ήταν καλός ο Ρουσόπουλος κι ο Χατζηδάκη ή κακός ο Παππάς ή το αντίθετο κι ας ευχηθούμε να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς το ΕΣΡ και να δώσει όσες άδειες κρίνει ότι αντέχει το ελληνικό τοπίο και να λειτουργήσουν με διασφαλίσεις και κριτήρια δημοκαρτίας, πλουραλισμού, ουσιαστικής ενημέρωση ςκαι ψυχαγωγίας της κοινωνίας οι παλιές ή νέες τηλεοπτικές επιχειρήσεις… Μήπως δει λίγο φως ο κόσμος

Leave a Reply

%d bloggers like this: