Έφυγε το αγγελιόσημο, έμειναν οι «επιστροφές»

Το non paper της ΕΙΤΗΣΕΕ, το οποίο αποκάλυψε το "Π" την 1η Νοεμβρίου 2015

Το non paper της ΕΙΤΗΣΕΕ, το οποίο αποκάλυψε το “Π” την 1η Νοεμβρίου 2015

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τεράστια ήταν η σπουδή  της κυβέρνηση για την κατάργηση του αγγελιοσήμου – μόνιμο αίτημα των διαφημιστών και ορισμένων εκδοτών, το οποίο μπήκε στο 3ο Μνημόνιο και υλοποιήθηκε. Αντιθέτως, οι «επιστροφές» παραμένουν στο σύστημα, καθώς η κατάργησή τους «πάγωσε» μαζί με το σχέδιο για το ηλεκτρονικό σύστημα αγοραπωλησίας χρόνου μέσω πλατφόρμας.

Leave a Reply

%d bloggers like this: