Έσοδα εξ… ουρανού για τον ΕΔΟΕΑΠ!

ΕΤΑΠ-ΜΜΕΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σωτηρία, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, για τον ΕΔΟΕΑΠ και τις συντάξεις του Δεκεμβρίου. Ενώ το υπουργείο Εργασίας δεν έχει φροντίσει ακόμη για τη μεταφορά των χρωστούμενων αποθεματικών από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ύψους 14 – 17 εκατ. ευρώ, το Ταμείο με απόφασή του μοιράζει τα τελευταία έσοδα του αγγελιοσήμου, του μηνός Αυγούστου, ύψους 9.938.190,11 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, εγκρίθηκε η απόδοση 7.150.622,92 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και 2.360.552,34 ευρώ στις συνδικαλιστικές Ενώσεις. Από το αγγελιόσημο πλέον το μόνο έσοδο που αναμένεται από τις εισπράξεις του ΚΕΠΥΟ αφορά κατάθεση αγγελιοσήμου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Leave a Reply

%d bloggers like this: