ΕΣΡ: Πολλές οι εκκρεμότητες, εργαζόμαστε εντατικά

ΕΣΡΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΣΡ με τη νέα του σύνθεση αναλαμβάνει τα καθήκοντά του μετά από μακρά περίοδο αδυναμίας συγκρότησής του. Όπως είναι αυτονόητο πολλές εκκρεμότητες έχουν συσσωρευτεί αυτό το διάστημα, αρκετές από τις οποίες έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Το Συμβούλιο εργάζεται ήδη με εντατικούς ρυθμούς για να αποκαταστήσει την κανονική και αποτελεσματική ροή των εργασιών του το συντομότερο δυνατόν.

Αμέσως μόλις εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ θα επιληφθεί του κύριου για το προσεχές διάστημα έργου του, που είναι η αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών (και αμέσως μετά ραδιοφωνικών) με σταθερά βήματα και αφού συζητήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε οι αποφάσεις του να είναι στέρεα θεμελιωμένες στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Είναι προφανές ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικώς τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, εξ αιτίας δυσλειτουργιών του ΕΣΡ διογκώθηκαν τα προβλήματα στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και μαζί με αυτά εντάθηκαν οι παραβιάσεις νόμων και κανόνων.

Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα προσβολής της ανθρώπινης προσωπικότητας, υποτίμησης της αξίας του ανθρώπου, υποβάθμισης της ελληνικής γλώσσας και πλείστα άλλα λιγότερο ή περισσότερο νοσηρά φαινόμενα. Συχνά είναι επίσης τα φαινόμενα γκρίζας ή και παραπλανητικής διαφήμισης, υπέρβασης διαφημιστικού χρόνου, ενώ έχει παρατηρηθεί σε δελτία ειδήσεων προβολή ψευδών ειδήσεων (χωρίς επανόρθωση) και ένταξη έμμεσων διαφημίσεων.

Το ΕΣΡ επεξεργάζεται προτάσεις για την βελτίωση των ρυθμίσεων, που αφορούν στην λειτουργία του με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του για την δημιουργία ενός ραδιοτηλεοπτικού τομέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η Ραδιοφωνία και η Τηλεόραση έχουν «ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ μεριμνά για την βελτίωση της υλικοτεχνικής του υποδομής και εργάζεται ώστε με την έναρξη του νέου έτους, να αναπτύξει μηχανισμό διαρκούς παρακολούθησης του προγράμματος των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη και αυτεπάγγελτη παρέμβασή του στις περιπτώσεις παραβιάσεων των νόμων και των κανόνων δεοντολογίας.

Απώτερος στόχος και φιλοδοξία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και των μελών του είναι η δημιουργία ενός ευρύθμως λειτουργούντος περιβάλλοντος στο οποίο τα ηλεκτρονικά Μέσα, οι εργαζόμενοι σ’ αυτά, αλλά, κυρίως, το κοινό θα παράγουν και θα απολαμβάνουν «προϊόντα» για τα οποία θα είναι υπερήφανοι.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: