Μειωμένος ο προϋπολογισμός του ΕΣΡ!

ΕΣΡΟ προϋπολογισμός του ΕΣΡ για το 2017 είναι μειωμένος κατά κάποιες χιλιάδες ευρώ σε σχέση με το 2016, που ουσιαστικά δεν λειτουργούσε. Φέτος, που ορίστηκαν τα μέλη του και υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για την παρέμβασή του, λαμβάνει 1.690.000 ευρώ. Σύμφωνα με την κατανομή των κονδυλίων, για μισθούς υπαλλήλων και συνεργατών προβλέπεται 1,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 100.000 είναι για αμοιβές των μελών του Συμβουλίου. Για όλες τις άλλες υπηρεσίες και ανάγκες προβλέπεται το ποσό των 314.400 ευρώ.

Από την κατανομή των κονδυλίων γίνεται φανερό πως το ΕΣΡ δεν μπορεί να καλύψει άμεσα την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τεχνολογικού του εξοπλισμού. Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, μετά τη συνάντηση Παππά – Κουτρομάνου – Μορώνη, ανακοίνωσε πως θα διαθέσει στο ΕΣΡ την Υπηρεσία Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος, η οποία παρέχει στην Αρχή –χωρίς καμία δική της οικονομική επιβάρυνση– τη δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης παρακολούθησης και έρευνας του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος δεκάδων σταθμών, με πρόσβαση στη ζωντανή ροή (real time) και στο αρχείο (αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά) όλο το εικοσιτετράωρο.

Για το οικονομικό πρόβλημα του ΕΣΡ υπάρχει δέσμευση από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πως θα καλυφθεί και το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο θα συντάξει σχέδιο με τις άμεσες ανάγκες του.

Leave a Reply

%d bloggers like this: