Για την προεδρία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αναφορικά με το ρεπορτάζ σας υπό τον τίτλο «Τέλος και τυπικά το ΕΤΑΠ ΜΜΕ» επιθυμώ να διευκρινίσω πως είναι ανακριβής η πληροφορία σας σύμφωνα με την οποία, μετά την ένταξη του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στον ΕΦΚΑ, η  πρόεδρος του Ταμείου αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένης Οργανικών Ομάδων / Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η θητεία της Προέδρου και του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα λήξει με την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με το ν.4387/2016. Εις ο,τι με αφορά, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης προτίθεμαι να επανέλθω στα πανεπιστημιακά μου καθήκοντα.

Ευχαριστώ
Γιώτα Αντωνοπούλου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Leave a Reply

%d bloggers like this: