Έκθεση της ΑΔΑΕ για Digea

EETTDIGEAΈκθεση για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την τήρηση της ασφάλειας του απορρήτου των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Digea παρέδωσε η ΑΔΑΕ το 2015 στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Το περιστατικό περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΑΔΑΕ για τις παρεμβάσεις της Αρχής κατά τη διάρκεια του 2015 για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Leave a Reply

%d bloggers like this: