Ανοίξτε τους λογαριασμούς!

ΕΡΤ ΚΛΕΙΣΙΜΟ MEGA

Οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την αποδέσμευση των εταιρικών λογαριασμών της Τηλέτυπος συνεχίζονται, κυρίως για να αποδεσμευθούν τα χρήματα από ενεχυριασμένα τιμολόγια, που ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά το Mega έχει καταβάλει έως τώρα, σε κεφάλαιο και τόκους, 31 εκατ. ευρώ για το ομολογιακό δάνειο των 98 εκατ. ευρώ.

Οι υποψήφιοι αδειούχοι (βλέπε Μαρινάκης) ενδιαφέρονται για την ταινιοθήκη του Mega, εφόσον οι τράπεζες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η αξία της ταινιοθήκης έχει εκτιμηθεί στα 87 εκατ. ευρώ και, με πραγματικά στοιχεία, από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα έχει αποφέρει πάνω από 21 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο που θα ήθελε να αποκτήσει οπωσδήποτε ένα νέο κανάλι.

Εξάλλου, το κόστος λειτουργίας του καναλιού έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς από το 2009 το μισθολογικό κόστος έχει μειωθεί κατά 55% (!) λόγω των μειώσεων των μισθών αλλά και του αριθμού των εργαζομένων.

 

Πληρωμές σε όλους, πλην εργαζομένων

 

Ένα νέο εξώδικο του δικηγόρου των απλήρωτων επί έξι μήνες εργαζομένων του Mega αποκαλύπτει πως η εταιρεία διέθετε κάποιους άγνωστους λογαριασμούς! Στο εξώδικο του δικηγόρου Νίκου Καρούτζου σημειώνεται πως η εταιρεία έχει παραβιάσει τη δικαστική απόφαση, κάτι που επισύρει «ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους κατά νόμο υπευθύνους της επιχείρησης». Αυτή είναι η νομική πλευρά του θέματος. Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, ωστόσο, έμαθαν πως η εταιρεία διατηρούσε λογαριασμούς από τους οποίους πληρώνονταν υποχρεώσεις προς τρίτους. Εξοργισμένοι, κάποιοι εργαζόμενοι επισκέφθηκαν τον διευθυντή οικονομικών, ο οποίος τους ενημέρωσε πως έχει υποβάλει την παραίτησή του και θα αρχίσει κι αυτός επίσχεση εργασίας! Μέσω του εξωδίκου οι εργαζόμενοι ζητούν να μάθουν ποια είναι πλέον τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, καθώς και τα στοιχεία των κατά νόμο υπευθύνων μισθοδοσίας.

%d bloggers like this: