Χωρίς μηχανισμό ελέγχου της TV το νέο ΕΣΡ!

Η ορκωμοσία του ΕΣΡΣε ένα κτίριο που δεν καλύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τηλεοπτικών προγραμμάτων αναμένεται να αναλάβουν το έργο τους τα νέα μέλη του ΕΣΡ. Τα προβλήματα έχουν καταγραφεί στην ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς τη Βουλή, όπου μάλιστα γίνεται λόγος για αδυναμία λειτουργίας βασικών μονάδων, όπως το σύστημα παρακολούθησης «Πανόπτης» αλλά και το τηλεφωνικό κέντρο!

Τα παλιά μέλη του ΕΣΡ, όπως αποκαλύπτει σήμερα το «Π», είχαν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο υπουργείο Εσωτερικών ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης και χρηματοδότησης «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020». Το ΕΣΡ υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 1.387.225 ευρώ, που αφορά τον λειτουργικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό του. Στην αίτηση υπογραμμίζεται με έμφαση πως το υλικό αλλά και το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι «απαρχαιωμένα» και «δεν υποστηρίζονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες»!

Συγκεκριμένα, το ΕΣΡ έχει προϋπολογίσει ότι θα χρειασθούν για την αλλαγή υλικοτεχνικής υποδομής 500.000 ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων λογισμικού 420.000 ευρώ, για το καταγραφικό σύστημα τηλεοπτικών καναλιών από 50 συνολικά τηλεοπτικούς δέκτες 270.000 ευρώ και για την επέκταση και τη συντήρηση των μηχανημάτων του 156.000 ευρώ. Ακόμη, 9.225 ευρώ για την εκπαίδευση του προσωπικού και 32.000 ευρώ για δράσεις δημοσιότητας.

 

 

%d bloggers like this: