Δικαίωμα και υποχρέωση των εκδοτών να απαιτούν πνευματικά δικαιώματα!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΗ νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα αλλάζει τα δεδομένα στον γραπτό Τύπο. Η πρόταση της Επιτροπής, αποδεχόμενη τον σημαντικό ρόλο του έντυπου Τύπου και την ανάγκη επενδύσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, αναγνωρίζει στους εκδότες το δικαίωμα να χαρακτηρίζονται κάτοχοι δικαιωμάτων περιεχομένου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη θεσμική διεκδίκηση δικαιωμάτων από τις παγκόσμιες πλατφόρμες διανομής περιεχομένου ενημέρωσης, όπως η Google, η Yahoo, η Biz κ.λπ. Πλατφόρμες που μέχρι τώρα χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των εφημερίδων δωρεάν, με αποτέλεσμα ο Τύπος να έχει μεγάλες απώλειες λόγω της πτώσης της κυκλοφορίας του.

Μέχρι σήμερα μεμονωμένοι εκδότες κυρίως από τη Γερμανία και τη Γαλλία έχουν απαιτήσει χρήματα από την Google μέσω των κυβερνήσεων, που έχουν εγκρίνει νόμους υπέρ του έντυπου Τύπου.

Με τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται πως οι εφημερίδες και τα περιοδικά έχουν επωφεληθεί από τη μετάβαση στην ψηφιακή μορφή, καθώς και από τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διανομείς ειδήσεων. Αυτό όμως μπορεί να οδήγησε σε διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, αλλά είχε δυσμενή επίπτωση στα έσοδα από διαφημίσεις και κατέστησε δυσκολότερη την αδειοδότηση και την επιβολή των δικαιωμάτων για τις εν λόγω εκδόσεις. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  προτείνει να θεσπιστεί νέο συγγενικό δικαίωμα για τους εκδότες, παρόμοιο με το δικαίωμα που ήδη υπάρχει βάσει του δικαίου της ΕΕ για τους παραγωγούς ταινιών, τους παραγωγούς δίσκων (φωνογραφημάτων) και τους λοιπούς παράγοντες των κλάδων της δημιουργικότητας, όπως οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς. 

Επιπλέον, με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι εκδότες θα αναγκάζονται να ενημερώνουν τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τους εκτελεστές του περιεχομένου που δημοσιεύουν για τα κέρδη που αποκομίζουν από τα πνευματικά δικαιώματα.

 

%d bloggers like this: