Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι πολυεθνικές για την κλοπή του περιεχομένου των εφημερίδων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το αγγελιόσημο χάθηκε, χωρίς η κυβέρνηση να έχει έτοιμη κάποια λύση για την αντικατάστασή του. Ο πόρος όμως πρέπει να παραμείνει και ευτυχώς υπάρχει τρόπος και είναι απολύτως νόμιμος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση και η υπεύθυνη στάση του κλάδου των ΜΜΕ για τη δημιουργία και λειτουργία ενός νέου ταμείου.

Ο κλάδος των ΜΜΕ έχει υποστεί πολλαπλές ζημίες από την εξέλιξη της τεχνολογίας, τη μείωση της διαφημιστικής τους δαπάνης και την πολλαπλή κλοπή του περιεχομένου τους από το internet, μέσω της Google, του Facebook, του YouTube. Η πρόταση είναι να διεκδικηθεί το ποσοστό πνευματικών δικαιωμάτων από τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και ψηφιακής επικοινωνίας. Οι υπολογιστές, οι ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα, οι μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, το Facebook, η Google και άλλοι πολλοί διακινούν καθημερινά, χωρίς άδεια, την ύλη των ΜΜΕ. Μάλιστα οι εταιρείες ψηφιακής επικοινωνίας αξιοποιούν το περιεχόμενο αυτό συγκεντρώνοντας διαφήμιση, την οποία προσφέρουν σε εξευτελιστικές τιμές, χωρίς αυτή να καταγράφεται ως τέτοια και δίχως να αποδίδουν φόρους.

Αντί λοιπόν να καταρρεύσει ο Τύπος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, ήρθε η ώρα και εκείνοι να πληρώσουν. Δεν γίνεται οι υπερεθνικοί παίκτες να μην καταβάλλουν τέλη και εύλογες αμοιβές για το κλεμμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιούν.

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ποσοστό εύλογης αμοιβής για τους παραγωγούς του περιεχομένου, ήτοι τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, τους εκδότες και τους δημοσιογράφους. Το ποσοστό αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, ωστόσο δεν εισπράττεται από τον Τύπο και τα ΜΜΕ. Επιπλέον, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται προς την καθιέρωση πληρωμής αμοιβής για τα πνευματικά δικαιώματα στην υπό συζήτηση νέα Οδηγία για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες…

Το έσοδο αυτό πρέπει να έχει δύο κατευθύνσεις. Σε πρώτο επίπεδο άμεσα προς τα ΜΜΕ και στους δικαιούχους εκδότες και εργαζόμενους και σε δεύτερο επίπεδο μέσω της ενίσχυσης του ασφαλιστικού ταμείου των ΜΜΕ.

%d bloggers like this: