Παραμένει πρώτο το “Θέμα”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΣτην  πρώτη θέση κι αυτή την Κυριακή το “Πρώτο Θέμα” με πωλήσεις  135 χιλ. φύλλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου. Το “‘Εθνος της Κυριακής” παραμένει σταθερά δεύτερο τις τελευταίες βδομάδες, υποχώρησε όμως στα 100 χιλ. φύλλα και τρίτη η “Real News” με 97 χιλ. φύλλα. Συνεχίζει τη χαμηλή πορεία του το “Βήμα της Κυριακής” με εκτιμώμενη κυκλοφορία 81 χιλ. φύλλων, πολύ μακριά από τις επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς. Με 16 χιλ. φύλλα ο “Τύπος της Κυριακής”, με 13 χιλ. φύλλα η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” και με 9 χιλ. φύλλα η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της κυκλοφορίας της απο τα πρακτορεία διανομής Τύπου.

Πρώτο το “Θέμα”, τρίτη η “Real News”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Διατήρησε την πρώτη θέση της κυκλοφορίας το “Θέμα” με πωλήσεις 135 χιλ.  φύλλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου. Στη δεύτερη θέση πλέον το “Έθνος της Κυριακής” με εκτίμηση για πώληση 111 χιλ. φύλλων  ενώ η “Real News” ανέβηκε στην τρίτη θέση με 100 χιλ. φύλλα. Το “Βήμα” παρά την προσφορά των αρχείων του ΓΕΣ, υποχώρησε στα 90 χιλ. φύλλα. Στη δεύτερη ζώνη των κυκλοφοριών, ο “Τύπος της Κυριακής” πούλησε 20 χιλ. φύλλα, η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” 17 χιλ. φύλλα και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” με 10 χιλ. φύλλα. Θυμίζουμε πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Πρώτο και πάλι το “Θέμα”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΔιατήρησε την πρώτη θέση το “Θέμα” και αυτή την Κυριακή με πωλήσεεις 137.000 φύλλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων  διανομής Τύπου. Δεύτερο το “‘Εθνος της Κυριακής” με 110.000 φύλλα, ενώ την  τρίτη θέση μοιράζονται το “Βήμα της Κυριακής” και η “Real News”. Με 24.000 φύλλα η “Κυριακάτικη Δημοκρατία”, με πωλήσεις 22.000 φύλλων ο “Τύπος της Κυριακής” και με 8.000 φύλλα η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των κυκλοφοριών της από τα πρακτορεία.

Πρώτο το «Θέμα» τον Φεβρουάριο

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Στον οξύ ανταγωνισμό μέσω των προσφορών του κυριακάτικου Τύπου το «Θέμα» κέρδισε ξανά την πρώτη θέση τον Φεβρουάριο, με μέσο όρο κυκλοφορίας 145.954 φύλλα (-6.401), αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Έθνος της Κυριακής», που πούλησε 139.595 φύλλα (51.860). Η προσφορά των βιβλίων του Καζαντζάκη, που άρχισε να κουράζει, αύξησε κατά 59% την κυκλοφορία του «Έθνους της Κυριακής». Τρίτο το «Βήμα της Κυριακής» με 99.258 φύλλα (-13.981), τέταρτη η «Real News» με 93.428 (3.636) και πέμπτη η «Καθημερινή» με 88.548 φύλλα (-20.166).

Στο δίμηνο, την πρώτη θέση έχει το «Έθνος της Κυριακής» με 148.071 φύλλα (56.298) και δεύτερο είναι το «Θέμα» με 141.149 (-9.811). Τρίτο το «Βήμα» με 104.573 (-1.342), τέταρτη η «Real» με 93.042 (1.460) και πέμπτη η «Καθημερινή» με 85.608 φύλλα (-26.694).

Στην κορυφή το “Θέμα”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΣτην πρώτη θέση το “Θέμα” και αυτή την Κυριακή με πωλήσεις  140 χιλ. φύλλων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου. Το “‘Εθνος της Κυριακής” υποχώρησε σημαντικά στα 114 χιλ. φύλλα, ενώ στα 90 χιλ. φύλλα κινήθηκαν η “Real News” και το “Βήμα της Κυριακής”. Ο “Τύπος της Κυριακής” πούλησε 20 χιλ. φύλλα, η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” 14 χιλ. φύλλα και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” 11 χιλ. φύλλα. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Πρώτο το “Θέμα” κι αυτή την Κυριακή

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΠαρέμεινε στην πρώτη θέση το “Θέμα” με πωλήσεις 140 χιλ. φύλλων σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου. Στη δεύτερη το “Έθνος της Κυριακής” με 126 χιλ. φύλλα και τρίτο το “Βήμα” με 105 χιλ. φύλλα. Στην τέταρτη θέση η “Real News” με 86 χιλ. φύλλα και ακολουθούν ο “Τύπος της Κυριακής” με 20 χιλ. φύλλα, η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” με 15 χιλ. φύλλα και  η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” με 9 χιλ. φύλλα. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Πρώτο το “Θέμα”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΟι προσφορές του “Θέματος” διατήρησαν σήμερα  την εφημερίδα στην πρώτη θέση με  140.000 φύλλα, αφήνοντας δεύτερο το “‘Εθνος” με  135.000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου.  Τρίτο το “Βήμα” με  101.000  και τέταρτη η” Real  News” με  74.000. Ακολουθούν ,  ο “Τύπος της Κυριακής” με  18.000 φύλλα η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” με 15.000 και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” με 9.000 φύλλα.Υπενθυμίζεται, πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Πρώτες οι προσφορές του “Θέματος”

ΘΕΜΑΣτην πρώτη θέση πέρασε το “Θέμα” και οι προσφορές του με  148.000 φύλλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου. Δεύτερο το “Εθνος της Κυριακής” που δεν κατάφερε με τον τόμο του Νίκου Καζαντζάκη να ανέβει ξανά στην πρώτη θέση. “Συγκατοικούν” με 92.000 φύλλα η “Real News” και το “Βήμα της Κυριακής” και ακολουθούν ο “Τύπος της Κυριακής με 20.000 φύλλα, η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” με 17.000 φύλλα και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” με 11.000 φύλλα.

Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση των κυκλοφοριών της από τα πρακτορεία.

Πρώτο το “Θέμα”

ΘΕΜΑΣτην κορυφή μετά από πολύ καιρό πέρασε το πακέτο προσφορών του “Θέματος” με πωλήσεις  150.000 φύλλων, έναντι 146.000  του “‘Εθνους της Κυριακής” που κατείχε επί βδομάδες τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τις  εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου, η “Real News” είναι  με 103.000 φύλλα και τέταρτο για δεύτερη συνεχόμενη βδομάδα το “Βήμα” με 100.000 φύλλα. Η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” εκτιμάται πως πούλησε 30.000 φύλλα, ο “Τύπος της Κυριακής” 20.000 φύλλα και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” 13.000 φύλλα.  Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Παραμένει πρώτο το “‘Εθνος της Κυριακής”

ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ“Την πρώτη θέση κατέκτησε την περασμένη Κυριακή (9.2.2014) το “‘Εθνος της Κυριακής” με συνολικές πωλήσεις 151.380 (-540) φύλλων, εξαιτίας της προσφοράς των έργων του Νίκου Καζαντζάκη. Δεύτερο το “Θέμα” με 143.110(22.460) και γερό πακέτο προσφορών και στην τρίτη θέση πέρασε η “Real News” με πωλήσεις 105.210 φύλλων, με τη διανομή του βιβλίου της Διδώς Σωτηρίου, “Ματωμένα Χώματα”. Τέταρτο το “Βήμα της Κυριακής” με 100.370 φύλλα(-490). Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία διανομής Τύπου.

Οι κυκλοφορίες δημοσιεύονται αναλυτικά στο http://www.argoscom.gr/

Στο “Θέμα” ο Μάτσικας

ματσικαςΟ Ηλίας Μάτσικας, πρώην διευθυντής του ΑΠΕ, και επί σειρά ετών διεθυντικό στέλεχος του Mega, ξεκίνησε συνεργασία με το “Θέμα”. Προς το παρόν, δεν έχουν διευκρινιστεί οι αρμοδιότητές του.

Τρίτη η “Real News”

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑΑλλαγή στην κατάταξη των κυκλοφοριών με τη “Real News” να αφήνει το “Βήμα της Κυριακής” στην τέταρτη θέση. Σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου το “Έθνος της Κυριακής” με την προσφορά των βιβλίων του Νίκου Καζαντζάκη διατήρησε την πρώτη θέση με  150 χιλ. φύλλα και δεύτερο το “Θέμα” με το δικό πακέτο δώρων με 143 φύλλων. Η “Real News” με  τη διανομή του εξαιρετικού βιβλίου, “Ματωμένα Χώματα”  της Διδώς Σωτηρίου πέρασε στην τρίτη θέση με  108 χιλ. φύλλα,  έναντι 104 χιλ. φύλλων του “Βήματος”. Ο “Τύπος της Κυριακής” πούλησε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων  22 χιλ. φύλλα η Δημοκρατία” 18 χιλ. φύλλα και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” 13 χιλ. φύλλα.  Θυμίζουμε, πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της κυκλοφορίας από τα πρακτορεία.

Και μετά τα βιβλία του Καζαντάκη, τι;

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΠρώτο και την περασμένη Κυριακή το “Έθνος της Κυριακής” με πωλήσεις 151.920 φύλλων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των πρακτορείων. Τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη εξακολουθούν να προσεκλύουν το αγοραστικό κοινό, το ερώτημα όμως είναι τι θα συμβεί, όταν αυτή η προσφορά τελειώσει. Στη δεύτερη θέση είναι το “Πρώτο Θέμα” με 120.650 φύλλα και τρίτο το “Βήμα της Κυριακής”  με 100.860 φύλλα. Τέταρτη η “Real News” με κυκλοφορία 91.210 φύλλα. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Αναλυτικά στο ανανεωμένο site του “‘Αργος”.

Μπροστά με …απόσταση το “Έθνος της Κυριακής”

ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΔιατήρησε την πρώτη θέση το “Έθνος της Κυριακής” με πωλήσεις περίπου  150 χιλ. φύλλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ρακτορείων διανομής Τύπου. Σε απόσταση … το “Θέμα” με 120  χιλ. φύλλα και τρίτο το “Βήμα” με  102 χιλ. φύλλα  και τέταρτη τη  “Real News” με  91 χιλ. φύλλα.  Ο ” Τύπος της Κυριακής” πούλησε  περίπου  20 χιλ. φύλλα, η “Δημοκρατία 15 χιλ. φύλλα και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”  10 χιλ. φύλλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει στα πρακτορεία να ανακοινώνουν την κυκλοφορία της.

Συζητήσεις και με το “Θέμα”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΣυζητήσεις για μετακίνηση από το «Άργος» στην «Ευρώπη» είχαν και οι εκδότες του «Πρώτου Θέματος», χωρίς αποτέλεσμα.

Πρώτο ξανά το “Έθνος της Κυριακής”

ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΣτην πρώτη θέση επανήλθε, σήμερα, το “Έθνος της Κυριακής” με πωλήσεις 150 χιλ. φύλλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου. Το “Θέμα” υποχώρησε στα 137 χιλ. φύλλα κι ακολουθούν το “Βήμα” με 103 χιλ. φύλλα και η “Real News” με 86 χιλ. φύλλα. Στη δεύτερη ζώνη των κυκλοφοριών, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο “Τύπος της Κυριακής” πούλησε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 24 χιλ. φύλλα, η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” 17 χιλ. φύλλα και η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” 14 χιλ. φύλλα. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Σε “κίνηση” ο Π.Τατσόπουλος

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΚΑΙΕπεκτείνει τις συνεργασίες του με τα ΜΜΕ,  ο υπό παραίτηση βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Τατσόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με το  Action 24 του Διονύση Παναγιωτάκη και του Πέτρου Κυριακίδη. Ο συγγραφέας έχει την τακτική του παρουσία στο Βήμα FM, ενώ πρόσφατα, το βιβλίο του,”Η καλοσύνη των ξένων” διανεμήθηκε από το “Πρώτο Θέμα”.

Ξανά πρώτο το “‘Εθνος της Κυριακής”

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΠαρέμεινε στην πρώτη θέση της κυκλοφορίας το “‘Εθνος της Κυριακής”  και το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πωλήσεις 174.000 φύλλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρακτορείων διανομής Τύπου, δίνοντας το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.Το “Πρώτο Θέμα”  παρέμεινε στη δεύτερη θέση με πωλήσεις 137.000 φύλλων, και τρίτο το “Βήμα” με  115.000 φύλλα. Τέταρτη η “Real News” με  98.500 φύλλα και ακολουθούν ο “Τύπος της Κυριακής” με  22.000 φύλλα, η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” με 17.000 και η “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία” με 16.000 φύλλα. Υπενθυμίζεται πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση της κυκλοφορίας της από τα πρακτορεία.

Πρώτο το “Εθνος” και την περασμένη Κυριακή

ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΠαρέμεινε στην πρώτη θέση και την περασμένη Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2ο13. το “Έθνος της Κυριακής” με πωλήσεις 153.260 φύλλων (560) έναντι 128.580(-10.510) του “Πρώτου Θέματος” και 108.490(-9.690) του “Βήματος”. Ακολουθεί η “Real News” με 86.330 φύλλα( 11.212). Θυμίζουμε πως η “Καθημερινή” δεν επιτρέπει τη δημοσίευση των κυκλοφοριών της από τα πρακτορεία.

Οι κυκλοφορίες των κυριακάτικων φύλλων αναλυτικά στο http://www.argosmis.gr/

Χάθηκαν 182.169 φύλλα (-15%) στους 11 μήνες…

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΠαρά τις προσφορές, οι εφημερίδες εξακολουθούν να χάνουν φύλλα. Η χρονιά τελειώνει με τις εφημερίδες να καταγράφουν τους 11 μήνες του 2013 και νέες απώλειες, της τάξεως του 15%, υποχωρώντας σε μέσο όρο πωλήσεων 1.034.700 φύλλων (-182.169)! Λίγο καλύτερη ήταν η κατάσταση τον Νοέμβριο, καθώς οι απώλειες περιορίστηκαν στο 9%, με μέσο όρο πωλήσεων 1.049.503 φύλλα (-97.770).

Οι πωλήσεις ανά κατηγορία έχουν ως εξής: Οι κυριακάτικες υποχώρησαν 8%, στα 672.082 φύλλα (-55.168) τον Νοέμβριο και στα 640.579 (-50.365) το εντεκάμηνο του 2013. Οι απογευματινές πούλησαν τον προηγούμενο μήνα 96.270 φύλλα (-7.629) και το εντεκάμηνο 103.108 (-31.417), παρότι ενισχύονται από τις προσφορές των σαββατιάτικων φύλλων. Οι λοιπές εβδομαδιαίες εφημερίδες είχαν μείωση τον Νοέμβριο κατά 17%, στα 96.860 φύλλα (-20.280), και στο εντεκάμηνο πτώση 26%, στα 101.954 φύλλα (-36.738). [Read more...]